torstai 21. marraskuuta 2013

AYOn voimassaolo on päättynyt

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje (AYO) ei enää ole voimassa - Poliisilaitoksia on ohjattu toimimaan voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Riista-lehti on tiedustellut Poliisihallituksen asehallintoyksiköltä aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta ja 19.11.2013 on saapunut asehallintopäällikön vastaus asiaan.

"Olette tiedustelleet Poliisihallituksen asehallinnolta, aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta.
Aselupien yhtenäistämisohjeen voimassaolo on päättynyt. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että yhtenäistämisohjetta tultaisiin antamaan. Asiasta on käyty keskustelua mm. kesäkuussa 2013 sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen välillä. Tällöin on päädytty, ettei yhtenäistämisohjetta anneta. Yhtenä keskeisenä seikkana tähän lopputulokseen on se, sama mitä olette itsekin kirjoituksessanne todenneet, että kansalaisia koskevat oikeudet ja velvoitteet tulee olla säädettynä joko perustuslaissa taikka laissa.

Poliisilaitokset ovat tietoisia, että yhtenäistämisohje ei ole enää voimassa. Poliisilaitoksia on ohjattu toimimaan voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Näin ollen poliisilaitosten päätöksissä ei tulisi olla enää mainintoja yhtenäistämisohjeesta.

Mika Koponen
Asehallintopäällikkö | Head of Firearms Administration
Poliisihallitus | National Police Board
Asehallinto | Firearms Administration"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti